Porn Star Star name Yuka Misuzu ( Result 0 )

Yuka Misuzu

Birth 1975 Jul 31
City Born Tokyo
Height 155cm
Size B93(G) W56
Hobby Travel
Skill